Romeo Santos – Vol. 2 Tour (2014) (Teaser)

Romeo Santos – Vol. 2 Tour (2014) (Teaser)[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=TeEolZWHvsY[/youtube]